aplyginti

aplyginti
aplýginti tr. K 1. padaryti lygesnį paviršių: Nelygias dirvas reikėtų aplyginti . Žemės paviršių galutinai aplygino tirpstančių ledynų vanduo . Stiklo popierium ir dilde aplyginome aštrius kartono kraštus . Aplýginkit kapą ir eikit namo Ds. 2. Vrnv padaryti pilnesnį, riebesnį, atšerti, atpenėti: Nedaugį aplýginęs vešiu paršą an turgo Pls. | refl.: Jau itas paršiukas yra apsilýginęs Grv. 3. apmokėti, atsiteisti: Išlaidoms aplyginti gaudavo algą A.Janul. Kad aš nors kiek skolas aplyginč! Ds. | refl. tr.: Skoles apsilýgyt spėsim Prn. Mokesčius ir didžiausius reikalus šiaip taip apsilygina . \ lyginti; aplyginti; atlyginti; įlyginti; išlyginti; nulyginti; palyginti; prilyginti; sulyginti; užlyginti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • aplyginti — aplýginti vksm. Kai klijai̇̃ apdžiūsta, rei̇̃kia júos aplýginti, kad nudãžius neli̇̀ktų žymė̃s …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apšukuoti — 1 apšukuoti tr. 1. K, NdŽ, KŽ truputį pašukuoti, aplyginti (plaukus): Bobos ėmė Verikę ūdyti, kad savo jaunąjį parėdytų, skepetelį parištų, čiuprą apšukuotų Žem. Dabar apšukuosiu tave, kad gražiau atrodytum Mš. | refl.: Tik apsišukuõs,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdrožti — K 1. tr. R58 apipjaustyti, nusmailinti, aplyginti (drožtuvu): Apdrožk labiau kuoliuką, taip nelįs Ėr. Apdrožiau kartis su drožtuvu, dabar tegul džiūna Vvr. Kipalis be kampų, tik vienas šulas aukštesnis ir apdrožtas Plt. Apdrožiau jau visą kumpį,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgludenti — 1. tr. aplyginti, dailų padaryti. | prk.: Jis kožną darbą tep apgludẽna, kad miela žiūrėt Lš. 2. refl. įsitaisyti: Jis tę apsigludẽno ir gyvena Lp. gludenti; apgludenti; išgludenti; sugludenti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgrėbliuoti — tr. iš išorės ką grėbliu aplyginti: Vyrai apgrėbliuoja [žemę], o moteros paskui cibūles sodina StngŽ68. grėbliuoti; apgrėbliuoti; įgrėbliuoti; pergrėbliuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipjovinėti — iter. dem. apipjauti. 1. aplyginti rėžiant, pjaunant: Appjovinėjom tę tas lentas Kli. 2. pjaustinėti aplink pjautuvu, dalgiu: Baigiant rugius pjaut, paskutinį barą pjaunant, išmeta kavalką duonos ir aplink apipjovinėja, kol randa duoną Klt.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkaišti — 1 apkaišti tr. 1. apskusti, aptrinti: [Žąsinės plunksnos rašyti] vietoje apskutamos (apkaišamos) būdavo Kel1881,51. Ketėdamas tuomi tepalu tepti, reik pirmiaus pusnagą su pielyčia apkaišti I. 2. aplyginti, apgrėbstyti: Apkaišk vežimą [šieno] Pgr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkarpyti — iter. 1 apkirpti. 1. aprėžyti žirklėmis: Apkarpyk pakraščiais, ka nebūtų atšiurę siūlai J. Netur plaukus valnai želdinti, bet tur apskričiui apkarpyti CII707. Plaukai ilgi, apvaliai apkarpyti I.Simon. Jis apkarpė savo barzdą rš. Gyvatvores reikia …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aplapenti — tr. aplyginti, apiplūkti (žemes): Kopūstus gražiai apiplūkiau, aplapenaũ, vištos paėmė ir iškapstė Kkl. lapenti; aplapenti; atlapenti; įlapenti; išlapenti; nulapenti; palapenti; pralapenti; prilapenti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apletenti — tr. 1. apmindyti, aptapenti: Nedaug, bet apletẽno antys avižas Ėr. 2. aplyginti, aptapnoti: Tu velenu žemę tik apletenaĩ, o reikia iškuteliuoti su geležiniomis ekėčiomis visą dirvą, pasėjus miežius J. Žemę tik apletẽno, neišakėjo J.Jabl. Nors… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”